શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ દ્વારા
યોગ દિન નિમિત્તે ઉજવણી ના ફોટામોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો