શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર આયોજીત
રવિવાર, ૧૮- સપ્ટેમ્બર ના બેડમિન્ટન કોમ્પીટીશન -૨૦૧૬ ના ફોટા


મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો