શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ દ્વારા આયોજીત
ફ્રી મેગા મેડિકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકારઃ
માતુશ્રી માનુબેન કરમણ મોમાયા ગાલા

હસ્તે શ્રીમતી પ્રભાબેન પ્રવિણ કરમણ ગાલા પરિવાર (નૂતન ત્રંબૌ-દાદર)


ફ્રી મેગા મેડિકલ અને સર્જીકલ કેમ્પની શુભ શરૂઆત અને પ્રચાર ટીમ
ફોટા જોવા અહિં ક્લિક કરો.

ફ્રી મેગા મેડિકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ: પાર્ટ - ૨
ફોટા જોવા અહિં ક્લિક કરો.કેમ્પની પૂર્ણાહુતીઃ ૨-ડિસેમ્બર-૨૦૧૭