શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૨૯-ઓકટોબર ૨૦૧૭ના અંધજનો દ્વારા ઓર્કેસ્ટ્રાની ધમાકેદાર રજૂઆત અને મેડિકલ - સર્જિકલ કેમ્પ તેમજ કોર્નિયાગ્રાફ્ટિંગ કેમ્પ ના દાતાશ્રીઓ અને ડોક્ટરોનો સન્માન સમારોહ ના વિડિયો
વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો
વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો
વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો
વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો
વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો