શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
આયોજીત
રવિવાર, ૧૭-જુલાઈ ના શુભમ હોલમાં કેરમ કોમ્પિટીશન ના ફોટામોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો