શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
આયોજીત
રવિવાર, ૧૯-જુના ૫૮ મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકાર

માતુશ્રી લતાબેન નેમચંદ પોપટલાલ ગડા આધોઈ

મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો