શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર આયોજીત
૫૨ મો ફ્રી મેડિકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ - ભચાઉ
૧૮ અને ૧૯ જુલાઈ ના ફોટા
વધુ અને મોટા ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો


##ADVT##