શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ આયોજીત
૫૧મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
દાતાશ્રીઃ શ્રીમતી નવલબેન ગુણશી મેઘજી દેઢીયા પરિવાર (કકરવા-સહેલી-દાદર)
શનિવાર ૨૦-જુન અને રવિવાર, ૨૧-જુન ના ફોટાઃમોટા ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો##ADVT##